Apsaugos sistemos


Apsaugos firma užtikrina saugomų įmonių pastatų, patalpų ir teritorijų saugumą ir visišką kontrolę įrengdama bei naudodama apsaugos sistemas, taikomas pagal naujausias technologijas.

Apsaugos įmonė siūlo įrengti, aptarnauti ir remontuoti vaizdo stebėjimo sistemas, apsaugos sistemas, gaisro aptikimo signalizacijos ir prieigos kontrolės sistemas. Apsaugos įmonėje taip pat galima įsigyti apsaugos priemonių – plastikinių plombų, saugos lipdukų, apsauginių maišų ir kt.

Apsaugos sistemos parenkamos atsižvelgus į saugojamos įmonės specifiką ir susitarimą su klientu. Apsaugos sistemų montavimą ir stebėjimą atlieka patyrę „Secure Solutions Latvia“ apsaugos sistemų specialistai.

Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas ir įmonės patalpose, ir teritorijose. Apsaugos darbuotojai situaciją stebi tiek būdami saugomame objekte, tiek nuotoliniu būdu.

Apsaugos signalizacijos įranga montuojama saugomo objekto patalpose ir teritorijoje. Neleistino patekimo atveju garso ir šviesos signalu suveikia pavojaus signalizacija. Taip pat galima įrengti siųstuvą, kuris pavojaus signalą nukreipia į pasirinktą apsaugos įmonę.

Gaisro aptikimo signalizacijos sistemos montuojamos ir naudojamos, siekiant laiku pastebėti gaisro keliamus pavojus ir imtis atitinkamų veiksmų jų prevencijai.

Kita vertus, prieigos kontrolės sistema įdiegiama, siekiant kontroliuoti su įmone suderintų asmenų įėjimo ir išėjimo tvarką, susijusią su pastatais, patalpomis ar teritorija.

Prekybos centrams // Parduotuvėms // Biurų pastatams // Gamybinėms įmonės ir logistikos centrams //

Secure Lithuania UAB

Įmonės kodas 302807383
PVM mokėtojo kodas LT100010858414
Gedimino pr. 44A-101, LT-01110 Vilnius
Paštas: info@secure-lithuania.com
Tel.: +370 688 75 761